© Powered by SiteSpirit

 

Hypotheekvormen in het kort


logo.gif

Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek lost u niets af gedurende de looptijd van de hypotheek. Dit betekent een in verhouding tot de andere hypotheekvormen lage maandlast omdat u alleen rente betaalt.


Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek is een aflossingsvrije hypotheek. Behalve rente betaalt u premie voor een beleggingsverzekering of u stort rechtstreeks in beleggingsfondsen.


Kenmerkend voor deze hypotheek is, dat het beleggingsresultaat vooraf niet bekend is. Dit resultaat is afhankelijk van het uiteindelijke beleggingsresultaat.


Bij een tegenvallend resultaat dient u rekening te houden met een restschuld aan het einde van de looptijd. Als de hypotheek 30 jaar heeft gelopen en u blijft met een hypotheekschuld zitten, dan is de rente over deze schuld niet meer aftrekbaar.


Levenhypotheek

De levenhypotheek is een aflossingsvrije hypotheek in combinatie met een gemengde levensverzekering. Een gemengde verzekering keert niet alleen uit wanneer u op de einddatum van de hypotheek nog in leven bent, maar ook wanneer u voor die datum zou overlijden.


Bij deze verzekering wordt belegd in "vastrentende waarden" zoals obligaties en staatsleningen. Men gaat doorgaans uit van een relatief lage "rekenrente" (het rendement op de belegging) van ongeveer 3%.


Daarnaast is er een "winstdeling" of "overrente", afhankelijk van het bedrijfsresultaat van de verzekeraar. Dit is echter een onzekere factor. Aangezien u tegen een lage rente vermogen opbouwt, zal de premie hoger zijn dan bij bijvoorbeeld een spaarhypotheek.


Daarnaast zijn in de premies ook nog verzekeringskosten in rekening gebracht. Dit heeft invloed op de einduitkering.


Bij tussentijdse beŰindiging van de verzekering wordt de waarde van de verzekering uitgekeerd. Alle gemaakte kosten worden hierin verrekend, waardoor die afkoopwaarde meestal tegenvalt.


Liniaire hypotheek

Met een lineaire hypotheek lost u uw hypotheek in gelijke delen af. Het bedrag dat u aan rente betaalt, zal daardoor steeds minder worden. Dit be´nvloedt de fiscale aftrekmogelijkheden.


Annu´teitenhypotheek

Bij de annu´teitenhypotheek lost u maandelijks op de lening af. De schuld daalt en dus ook de rentelast. De rente die u betaalt, is fiscaal aftrekbaar.


Maandelijks wordt er een vast bedrag van uw rekening afgeschreven, de zogenaamde annu´teit. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing en blijft dus gedurende de gehele looptijd gelijk.


In het begin betaalt u vooral rente over de uitstaande schuld en weinig aflossing. In de loop der jaren daalt de schuld en dus ook de rentelast. Aangezien u steeds minder rente gaat betalen terwijl uw maandelijkse bruto investering wel gelijk blijft, zal uw netto maandlast gaan stijgen, u heeft immers steeds minder fiscale aftrek over de betaalde rente.


Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een aflossingsvrije hypotheek. U spaart via een levensverzekering voor de aflossing aan het eind van de looptijd. U spaart altijd precies de schuld bij elkaar.


Hybridehypotheek

Deze hypotheekvorm wordt ook wel de spaarbeleggingshypotheek of de combinatiehypotheek genoemd. Deze vorm is een flexibele combinatie van de belegging- en spaarhypotheek. Het leninggedeelte is aflossingsvrij waardoor de fiscale aftrekbaarheid optimaal wordt benut. Daarnaast kiest men voor vermogensopbouw in beleggen of sparen. Gedurende de looptijd kan worden geswitcht tussen de systemen.


ga-terug-naar-overzicht.gif