© Powered by SiteSpirit

 

Woekerpolis


logo.gif

Algemeen

De situatie in het kort:   Indien u in het verleden een verzekering met een beleggingselement heeft afgesloten, kan deze informatie voor u van belang zijn. Het zal u niet zijn ontgaan dat dit type verzekeringen de laatste tijd zeer veel negatieve publiciteit heeft gekend, in het bijzonder omdat sommige van deze verzekeringen naar nu blijkt hoge, verborgen kosten hebben.   De maatschappelijke onrust over verzekeringen met een beleggingselement heeft in dit voorjaar geleid tot een aanbeveling van de Ombudsman FinanciŽle Dienstverlening, de heer J.W. Wabeke. Met deze aanbeveling proberen verzekeraars en enkele consumentenvertegenwoordigers (als bijvoorbeeld Stichting Woekerpolisclaim en Stichting Verliespolis) een algemene compensatieregeling af te spreken met verzekeraars voor polissen waarin mogelijk teveel kosten zouden zijn ingehouden.   De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft haar feitenonderzoek naar verzekeringen met een beleggingselement inmiddels afgerond. De AFM heeft de uitkomsten  op donderdag 9 oktober overhandigd aan de minister van FinanciŽn, de opdrachtgever die op verzoek van de Tweede Kamer het onderzoek heeft ingesteld. Het feitenonderzoek bestaat uit twee gedeeltes. Het eerste geeft een overzicht van de ontwikkeling van de markt voor verzekeringen met een beleggingselement sinds het begin van de jaren negentig. Ook worden de werking, de producteigenschappen en de risico's van verschillende soorten verzekeringen met een beleggingselement geschetst. Het tweede deel levert voor meer dan vijftig veelverkochte producten voor een aantal standaardsituaties inzicht in relevante productkenmerken. Op de site van de AFM kunt u meer informatie vinden over de resultaten van dit onderzoek.   Het is mogelijk dat ook u in het bezit bent van een verzekering met een beleggingselement waarbij door de verzekeraar te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Nu er geen duidelijkheid bestaat in welke gevallen** er sprake is van een verzekering met een beleggingselement waardoor de verzekeraar te hoge kosten zijn ingehouden, adviseren wij het zekere voor het onzekere te nemen en een "stuitingsbrief" aan uw verzekeraar te sturen. Een dergelijke brief kunt u via het menu "downloads" van deze site halen. Met deze brief behoudt u zich ten opzichte van de verzekeraar alle rechten voor. Eventueel kunt u zich op dit moment of later, na reactie van de verzekeraar, laten begeleiden door een rechtskundig adviseur.   Verder kan het zijn dat binnen uw bestaande verzekering met een beleggingselement de premie voor de overlijdensrisicodekking onredelijk hoog is. Daarnaast kan de waardeontwikkeling binnen uw huidige verzekering met een beleggingselement niet het verwachte rendement opleveren.   ** zie ook "veel gestelde vragen hierna"   De hiervoor genoemde organisaties Stichting Verliespolis en Stichting Woekerpolisclaim zetten zich in voor de belangen van consumenten met een verzekering met beleggingselement. Indien u een dergelijke polis heeft, kan een aanmelding bij ťťn van deze stichtingen voor u zinvol zijn.


Veel gestelde vragen

Wat is nu precies een zogenaamde woekerpolis?:  
Het gaat dus om verzekeringen met een beleggingselement. Denk bijvoorbeeld aan veel voorkomende producten als beleggingshypotheken, aan spaarloon gekoppelde verzekeringen met beleggingselement, lijfrenteverzekeringen, koopsompolissen, pensioenverzekeringen, spaarplannen en studieverzekeringen. Eigenlijk gaat het dus om polissen waarvan de eindwaarde afhankelijk is van de waarde van beleggingen.

Indien u niet weet of u een verzekering met een beleggingselement hebt, dan kunt u bijvoorbeeld kijken naar uw polisblad, de offerte, een eventueel jaaroverzicht met daarop de waarde van beleggingen, het aan u verstrekte informatie- en reclamemateriaal of de overeenkomst.  

Welke producten vallen hieronder?:
Inmiddels is een lijst samengesteld met producten van verzekeraars die in ieder geval onder de noemer "beleggingspolissen" vallen. Deze lijst is te vinden op de website van het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KIFID).  U vindt de lijst op de site van de KIFID (www.kifid.nl).

Kan mijn zaak en mogelijke claim verjaren, t.a.v. mijn verzekering(en)?

Ja. In Nederland geldt meestal een verjaringstermijn van 5 jaar. Deze termijn gaat lopen zodra u bekend bent geworden met de schade en de aansprakelijke partij. Om geen onnodig risico te lopen adviseren wij u om zo snel mogelijk een klachtbrief te sturen. U kunt deze klachtbrief zelf maken of downloaden van onze site (zie onderstaande link naar de voorbeeldbrief).

Ik heb ook een verzekering met een beleggingselement, kan ik verdere ontwikkelingen afwachten of moet ik zelf actie ondernemen?

Wij adviseren polishouders om een klachtbrief in te dienen bij de verzekeraar om verjaring van uw eventuele claim te voorkomen. U kunt een dergelijke klachtbrief zelf schrijven of downloaden van onze site (zie onderstaande link naar de voorbeeldbrief).

Ik heb ook een verzekering met een beleggingselement, is het verstandig deze nu op te zeggen?

In veel gevallen niet. Bij veel verzekeringen met beleggingselement worden in de eerste 5-10 jaar naar verhouding veel kosten ingehouden. Dat betekent dat de rendementen in die jaren vaak matig tot slecht zijn. Pas op langere termijn worden de kosten terugverdiend. U dient uw financiŽle adviseur te raadplegen over wat voor u het meest verstandig is. 


Links en Bronnen

De informatie die wij met u delen zijn afkomstig van verschillende bronnen.
Dit zijn onder andere: 

Stichting Verliespolis 
www.verliespolis.nl

Stichting  Woekerpolisclaim
www.woekerpolisclaim.nl

Klachteninstituut Kifid 
www.kifid.nl

Autoriteit FinanciŽle Markten
www.afm.nl


Klikt u op onderstaande link voor een
voorbeeld van een klachtbrief
voorbeeldbrief