© Powered by SiteSpirit

 

Het Bedrijfsgebouw


logo.gif

Gebouwen

Een opstalverzekering dient af te worden gesloten voor het bedrijfspand zelf. Hierbij wordt rekening gehouden met de herbouwkosten van uw pand indien het onverhoopt totaal verloren zou gaan. Maar ook opruimingskosten en de consequentie voor het milieu worden bijvoorbeeld meegenomen in het advies dat wij u geven. Preventieve maatregelen die u kunt treffen ter voorkoming van schade dan wel het beperken van schade. Anders gezegd, met u kijken wij samen naar uw bedrijfspand en adviseren u over oplossingen en maatregelen die voor u belangrijk zijn.
Indien u geen eigenaar bent van het bedrijfspand waar uw onderneming in is gevestigd, is het heel goed mogelijk dat u voorzieningen heeft getroffen om dit pand geschikt te maken voor het uitvoeren van uw werkzaamheden.  Deze bouwkundige aanpassingen dient u dan in vele gevallen zelf te verzekeren.


Goederen/inventarisverzekering

Een dergelijke verzekering biedt dekking aan de zaken die u in uw pand heeft staan. Dit betreft de inventaris van uw pand maar ook bijvoorbeeld  goederen die u in voorraad heeft. Zeker in het geval van een goederenvoorraad is het belangrijk de verzekerde som te baseren op pieksituaties in de voorraad.
Meer specifieke verzekeringen nemen wij mee in het advies dat wij u geven. Denkt u bijvoorbeeld aan de kosten van het vervangen van alle computerapparatuur of reconstructie van uw administratie in geval er onverhoopt schade is ontstaan.


Bedrijfsschadeverzekering

Het verliezen van uw bedrijfspand (in huur of eigendom) ten gevolge van bijvoorbeeld brand kan grote gevolgen hebben voor uw omzet. Wanneer werkzaamheden niet meer kunnen worden uitgevoerd; omzet stagneert en het merendeel van de kosten gewoon doorgaan, kunt u veel belang hebben bij een bedrijfsschadeverzekering. Alvorens te kiezen voor de dekking is het belangrijk dat met uw adviseur goed gekeken wordt naar de risico's. Geen bedrijf is hetzelfde, net zomin als de samenstelling van leveranciers, uitwijkmogelijkheden etc. Een risico om goed door te spreken en waar een echt maatwerkadvies noodzakelijk is.


ga-terug-naar-overzicht.gif