© Powered by SiteSpirit

 

Ondernemers


logo.gif

Ondernemers komen op een bepaald moment voor de vraag te staan of zij hun zaak nog voortzetten of deze verkopen c.q. overdragen. Bij de beantwoording van deze vraag laten zij zich bijstaan door accountant, fiscalist en of specialiseerde ondernemingen. Elk van de adviseurs heeft een eigen insteek. Veelal is deze vanuit de onderneming en niet vanuit de ondernemer in privť.   Voor de ondernemer is de meest wezenlijke vraag of hij /zij de zaak zelf wil voortzetten of geheel of gedeeltelijk wil overdragen aan opvolgers in de eigen familiekring of aan derden. Hierbij spelen veel emotionele overwegingen.   Een andere vraag is of het voor de ondernemer mogelijk is na overdracht van zijn of haar onderneming op een gewenst niveau kan blijven leven. Anders gezegd: "is het totaal van opgebouwde (inkomens-) voorzieningen en opgebouwd vermogen voldoende om de kosten van levensonderhoud te kunnen betalen". En die vraag blijft vaak onbeantwoord of onderbelicht. Aan de hand van een financieel plan kan hierop antwoord worden gegeven.

.