© Powered by SiteSpirit

 

Vermogensplanning


logo.gif

Bij vermogensplanning is de insteek bijvoorbeeld het uit verkoop van een onderneming verkregen vermogen. Aan de hand van een vermogensplanning kan inzicht verkregen worden of de persoonlijke doelen behaald kunnen worden.   Meest voorkomende doelstelling is het creŽren van cashflow (van onder meer rente, dividend, huurinkomsten, aflossing uit obligaties) om de kosten van levensonderhoud te betalen. Achterliggende gedachte is cliŽnten op basis van vermogen, (pensioen) inkomsten, gewenste uitgaven, etc. inzicht te geven in het minimaal benodigde rendement op hun vermogen.   Daarna speelt pas de vraag hoe het beschikbare vermogen dan het beste kan worden geÔnvesteerd (vastgoed, obligaties, aandelen, startende ondernemingen, etc.) om dat doelrendement te behalen.  Hierbij merk ik overigens op dat ik mij niet zal bezighouden met aan- en verkoopadviezen van effecten. Dit laat ik over aan de beleggingsadviseurs van grootbanken en / of effectenbanken  
.